Mūsų vertybės

„Saint-Gobain“ plėtra ir darbo santykiai grindžiami vertybių, kurios atsispindi kasdienėje veikloje, rinkiniu.

Visiems bendras svarbiausių vertybių rinkinys yra mūsų veiklos pamatas. Šios vertybės apima etikos ir veiksmų principus, vadovavimo vertybes ir programą OPEN – žmogiškųjų išteklių strategiją, užtikrinančią geriausius darbo santykius mūsų žmonėms.

PENKI ETIKOS PRINCIPAI

Toliau išvardyti penki etikos principai  yra esminės vertybės, kurios vienija visą „Saint-Gobain“ bendruomenę, pradedant nuo aukščiausiosios vadovybės ir baigiant jaunesniaisiais darbuotojais:

 • Atsidavimas darbui
 • Pagarba kitiems
 • Sąžiningumas
 • Lojalumas
 • Solidarumas


KETURI VEIKLOS PRINCIPAI

Tolesniais keturiais veiklos principais eidami savo pareigas privalo vadovautis visi įmonės vadovai ir darbuotojai:

 • Įstatymų laikymasis
 • Rūpinimasis aplinka
 • Darbuotojų sveikata ir sauga
 • Darbuotojų teisės

VADOVAVIMO VERTYBĖS

 • Mes visuomet vadovaujamės vertybėmis
 • Tinkamas vadovavimas neįmanomas be glaudaus dėmesio žmonėms
 • Mūsų darbai ir žodžiai nesiskiria
 • Jokio perdėto pasitikėjimo savimi

Programa OPEN

 • Profesinio mobilumo galimybės darbuotojams
 • Grupių diversifikavimas
 • Darbuotojų atsidavimas
 • Talentų ugdymas