Šiaurietiška statyba

Skandinavijos ir Baltijos šalyse veikianti „Saint-Gobain“ yra Šiaurietiškos statybos chartijos narė, taip pabrėždama, kad „Saint-Gobain“ siekia tvarumo.

Bendromis jėgomis kuriama tvari statybos aplinka

Šiaurietiškos statybos chartija – tai Šiaurės ministrų tarybos iniciatyva, kuria siekiama paspartinti tvarios statybos idėjų plėtrą Šiaurės šalyse ir remti dešimt chartijos principų, puikiai derančių su „Saint-Gobain“ visapusiškai patogaus ir tvaraus būsto vizija.

Pasirašydama Chartiją 2014 m., „Saint-Gobain“ prisijungė prie daugelio įmonių, kurios įsipareigoja sutelkti dėmesį į dešimt Chartijos tvarios užstatytos aplinkos principų.

Šiaurietiškos statybos principai

Statydami mes kuriame aplinką:

  • skirtą žmonėms ir kurioje jų gyvenimo kokybė yra geresnė;
  • kuri dėl naujoviškos statytojų mąstysenos ir gilių žinių padeda plėsti tvarios veiklos ribas;
  • miesto gyvenimo būdą leidžiančią papildyti natūralios gamtos privalumais;
  • neteršiančią gamtos per visą gyvavimo ciklą;
  • funkcionalią, išmanią ir estetiškai patrauklią, grindžiamą geriausiomis šiaurietiško dizaino tradicijomis;
  • tvirtą, patvarią, lanksčią ir nepavaldžią laikui – sukurtą ilgam;
  • pritaikytą prie vietinių sąlygų, o jai sukurti buvo naudojami vietiniai ištekliai;
  • kuriamą ir palaikomą per partnerystes, grindžiamas skaidriu bendradarbiavimu, kuris peržengia valstybių ir ūkio šakų ribas;
  • kurioje pripažįstamos ir pritaikomos visame pasaulyje naudojamos idėjas;
  • naudingą žmonėms, verslui ir aplinkai.

Išsamiau skaitykite čia:

www.nordicinnovation.org/nordicbuilt