„Tvari energija visiems“

„Saint-Gobain“ remia pasaulinę JT iniciatyvą, skirtą sutelkti visų visuomenės sektorių veiksmus – „Tvari energija visiems“ (SE4ALL).

"TVARI ENERGIJA VISIEMS"

Pasaulinio ekologiško augimo forumo metu, kuris vyko Kopenhagoje 2014 m. spalio mėn., „Saint-Gobain“ pirmininkas ir generalinis direktorius Pierre-André de Chalendaras pasirašė JT iniciatyvą „Tvari energija visiems“ (SE4ALL). Iniciatyva SE4ALL buvo pradėta 2012 m. Ja siekiama pagerinti neturtingiausių ir labiausiai pažeidžiamų žmonių gyvenimus suteikiant jiems galimybę naudotis šiuolaikinėmis energetikos paslaugomis, didinant atsinaujinančių energijos šaltinių dalį visame pasaulyje, ir gerinti energijos vartojimo efektyvumą. Iniciatyvai vadovauja JT generalinis sekretorius.

"tvari energija visiems" (SE4ALL) tikslai

Iniciatyva „Tvari energija visiems“ yra daugelio suinteresuotų šalių partnerystė, kuri jungia valstybinės valdžios institucijas, privataus sektoriaus atstovus ir pilietinę visuomenę. Ši iniciatyva, kurią 2011 m. pradėjo JT generalinis sekretorius, apima tris tarpusavyje susijusius tikslus, kuriuos reikia pasiekti iki 2030 m.:

  • visuotinai užtikrinti galimybę naudotis moderniomis energetikos paslaugomis;
  • padvigubinti pasaulinę energijos vartojimo efektyvumo gerinimo spartą;
  • padvigubinti atsinaujinančios energijos dalį pasaulinėje energetikoje.


Šie trys tikslai, kurių kiekvienas atskirai jau yra svarbus, papildo ir sustiprina vieni kitus. Pavyzdžiui, palyginus nebrangios atsinaujinančios energijos gamybos technologijos užtikrina šiuolaikinės energetikos paslaugas kaimo bendruomenėms, kuriose tiesti įprastus elektros tinklus būtų brangu ir nepraktiška. Energijos efektyvumo didinimas gali užtikrinti didelę ekonomiją vyriausybėms, įmonėms ir namų ūkiams, taigi jos įgija daugiau galimybių siekti kitų našumo tikslų. Siekiant šių trijų tikslų drauge bus didinama ir plėtros nauda, o tai padės stabilizuoti klimato kaitą ilguoju laikotarpiu.

Išsamiau skaitykite čia:

http://www.se4all.org/