Pasaulinis susitarimas

2003 metais prisijungusi prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo, „Saint-Gobain“ patvirtino savo įsipareigojimą laikytis įmonės socialinės atsakomybės etikos ir veiksmų principų.

Tarptautiniai įsipareigojimai

2003 m. „Saint-Gobain“ prisijungė prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo. Šis susitarimas – tai tarptautinė iniciatyva, kurioje dalyvauja daugiau nei 2 000 įmonių, NVO ir pilietinės visuomenės organizacijų. Jis apima dešimt universalių žmogaus ir darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija principų. Jungdamosi į šį tarptautinį tinklą įmonės ir organizacijos drauge siekia prisidėti prie humaniškos ir tvarios ekonomikos vystymo. Prisijungusi prie Pasaulinio susitarimo „Saint-Gobain“ įsipareigojo minėtus 10 principų įtraukti į savo strategiją ir veiklą.

2009 m. „Saint-Gobain“ patvirtino du su Pasauliniu susitarimu susijusius dokumentus:

Išsamiau skaitykite čia:

www.unglobalcompact.org