"Įvairiapusis patogumas"

Su statyba susijusią „Įvairiapusio patogumo“ (anglų k. – „Multi-Comfort“) sąvoką „Saint-Gobain“ pradėjo vartoti 2004 m. Ji reiškia plataus masto programą, apimančią visus su gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatų patogumu susijusius aspektus.

„Saint-Gobain“ „Įvairiapusio patogumo“ programa – tai mūsų kompetencijos įrodymas

„Saint-Gobain“ nestato pastatų, o tik įrengia juose išskirtinius bei didelės pridėtinės vertės sprendimus, visų pirma atsižvelgdama į patogumą. Siekdamos pademonstruoti sprendimų veiksmingumą ir tęsti mokslinius tyrimus bei naujoves, kelios „Saint-Gobain“ grupės įmonės suvienijo jėgas ir 13 šalių ėmėsi įgyvendinti „Įvairiapusio patogumo“ programą.

Taip „Saint-Gobain“ kuria naują gyvenamųjų būstų statybos būdą. „Įvairiapusio patogumo“ programa apima bendrą pagrindinių principų sistemą, atsižvelgiant į konkrečius kiekvieno asmens poreikius ir tikėtinus būsimus norminius dokumentus.

Patogumas – tai naujas gyvenimo būdas

Šios idėjos pagrindą sudaro „Įvairiapusio patogumo“ programos sąlygos, kuriose dėmesys sutelkiamas į penkias patogumo rūšis, tuo pat metu siekiant kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Šiluminis patogumas ir energijos vartojimo efektyvumas – tai galimybė ištisus metus mėgautis malonia temperatūra bei mažesnėmis energijos sąnaudomis.

Sveika aplinka, pasiekiama gerinant patalpų oro kokybę.

Garsinis patogumas – stengiamasi mažinti vidaus ir išorės triukšmo problemas.

Tinkamas apšvietimas – natūralų būsto apšvietimą siekiama panaudoti taip, kad būstas būtų estetiškai patrauklus ir malonus gyventi.

Modulinis patogumas ir saugumas – stengiamasi palengvinti prieinamumą ir skatinti kurti modulines bei saugias erdves.

Ši programa leidžia patenkinti įvairius poreikius ir užtikrinti energetinį pastato naudingumą laikantis tvarumo principų. Ji įrodo, kad puikiomis eksploatacinėmis savybėmis pasižymintys pastatai jų gyventojams taip pat gali būti gražūs, patogūs ir ekonomiški.

Patogus ir puikiomis eksploatacinėmis savybėmis pasižymintis būstas

„Saint-Gobain“ „Įvairiapusio patogumo“ programos techninius ir statybos kriterijus nustatė specialistų darbo grupė, sudaryta iš kelių „Saint-Gobain“ grupės įmonių atstovų. Pastatas privalo atitikti visus patalpų patogumo kriterijus (šilumos, garso, vidaus oro ir patogaus natūralaus apšvietimo) ir visus eksploatacinių savybių kriterijus (energijos suvartojimo šildymui ir oro kondicionavimui, natūralaus apšvietimo ir decibelų).

Be to, jų konstrukcija turi kuo mažiau kenkti aplinkai, o kaina privalo būti pagrįsta, lyginant su rinkos kainomis. Siekiant gauti aiškų „Saint-Gobain“ sprendimų naudos patvirtinimą, labai svarbu kuo greičiau įvertinti pastatyto pastato eksploatacines savybes pagal Įvairiapusio patogumo programą , kai tik šis apgyvendinamas.

Įvairiapusį pastato patogumą patvirtina nepriklausomo subjekto atliktas pastato eksploatacinių savybių sertifikavimas.

Išsamiau apie „Įvairiapusio patogumo“ programos pasiekimus

Numatomi statybos standartai

„Saint-Gobain“ gamina ir platina žymiausiais savo prekių ženklais paženklintus produktus bei sprendimus, kurie padeda optimizuoti visus minėtus patogaus gyvenimo aspektus. Sujungusi visus sprendimus po „Įvairiapusio patogumo“ programos „skėčiu“, „Saint-Gobain“ aiškiai ir apčiuopiamai įrodo, kad įmanoma labai pagerinti pastatų eksploatacines savybes pasitelkiant sprendimus, kuriuos paprasta įgyvendinti ir galima lengvai įsigyti rinkoje. Tokiu būdu ši programa skatina kurti griežtesnius statybos standartus, o visus statybos ir viešųjų darbų pramonės suinteresuotuosius asmenis ragina greičiau įgyvendinti didelės pridėtinės vertės sprendimus.