Energetika

Mūsų, „Saint-Gobain“ darbuotojų, vizija – tapti tvaraus gyvenamojo būsto srities lyderiais. Dėl pasaulinio atšilimo, griežtesnių teisės aktų ir klientų lūkesčių dėmesys pastato energijos efektyvumui tapo vienu svarbiausių reikalavimų tiek statant naujus pastatus, tiek renovuojant jau pastatytus.

Sandarinimas

„Saint-Gobain“ pastaraisiais metais pastebimai padidino izoliacijos sprendimų veiksmingumą – šioje srityje pasiekta labai gerų rezultatų.

Energetinė revoliucija

Daugelyje Europos šalių beveik pusę viso į aplinką išmetamo CO2 kiekio lemia eksploatuojant pastatus suvartota energija. Dėl šios priežasties buvo priimti griežtesni teisės aktai, kuriuose ypač daug dėmesio skiriama naujų pastatų statybai.

„Saint-Gobain“ siūlo sprendimus, kuriais gerinamos pastatų šilumos sulaikymo savybės ir mažinamas neigiamas poveikis klimatui. Tokie sprendimai kuriami nuolat. Pavyzdžiui, „Saint-Gobain“ inicijavo 16 „Multi Comfort“ namų statybą visoje Europoje – šie namai beveik visiškai nepraranda energijos. Šia iniciatyva siekiama skleisti žinią apie pasyviuosius pastatus ir formuoti ateities statybos bei energetikos politikos kryptis. Šie namai – ne tik tuščios vitrinos. Jie iš tikrųjų gyvenami. Mes galime atlikti praktinį energijos suvartojimo tyrimą ir registruoti patalpų mikroklimatą. Kitaip tariant, šie naujoviški namai gali suteikti vertingų žinių apie mūsų produktus ir sprendimus, o tos žinios mums padės tobulėti ateityje.

„Saint-Gobain“ nuolat stengiasi kurti naujus produktus, kurie užtikrintų energijos taupymą, ir tobulinti esamus gaminius.

Kitas geras pavyzdys – izoliacijos produktų gamintoja ISOVER. Atlikdama išsamius tyrimus, ši bendrovė vis tobulino gamybą ir sugebėjo pastebimai sumažinti izoliacinių gaminių šilumos nuostolius (U vertę). ISOVER siūlo pastatų sienų, stogų ir pamatų izoliacijos sprendimus, taip pat gamina techninę izoliaciją vamzdžiams, vėjo malūnams ir t. t.

Nors izoliacija laikoma vienu pagrindinių veiksnių statant taupiuosius pastatus, svarbi ne tik ji. Lygiai taip pat svarbus viso pastato apšiltinimo optimizavimas: išorės sienų, pamatų, langų ir stogo.