Gyvavimo ciklo vertinimas

„Saint-Gobain“ įsipareigojo pasiūlyti klientams pridėtinę vertę kurdama ir platindama naujoviškus produktus, kurie per visą gyvavimo ciklą daro tik nedidelį poveikį aplinkai. Siekdami įvertinti įvairius aplinkosaugos aspektus ir su bet kokiu produktu susijusį galimą ilgalaikį poveikį, mes naudojame gyvavimo ciklo vertinimo priemonę (LCA).

Poveikio matavimas

Siekiant užtikrinti pažangą, būtina ją matuoti. LCA – tai svarbiausia priemonė, kurią „Saint-Gobain“ naudoja, kad įvertintų ekologinį gaminamų produktų pėdsaką. Tikslus ir išsamus LCA šiandien yra tvarios statybos rinkoje plačiausiai naudojamas metodas. Juo apibrėžiamas visapusiškas produktų poveikis nuo apsirūpinimo žaliavomis iki produkto eksploatavimo pabaigos.

Bendrosios LCA procedūros aprašytos ISO 14000 aplinkos apsaugos vadybos standartuose. Šis metodas leidžia „Saint-Gobain“ suprasti, kokį svarbiausią produkto, medžiagos ar viso sprendimo poveikį aplinkai būtina mažinti. Visų LCA procesų rezultatai naudojami kaip pagrindas, padedantis „Saint-Gobain“ nustatyti prioritetus, kad būtų nuolat gerinamos paslaugos, medžiagos ir produktai.

Produkto gyvavimo ciklą galima suskirstyti į keturis toliau apibūdintus etapus.
1. Produkto etapas (žaliavų tiekimas, transportavimas, gamyba).
2. Statybos etapas (paskirstymas, transportavimas, statyba (nauja statyba ir renovacija), montavimas).
3. Naudojimo etapas (sumontuotų ar pastatytų produktų naudojimas, techninė priežiūra, remontas, keitimas, atnaujinimas, pastato eksploatavimas).
4. Gyvavimo pabaigos etapas (išmontavimas, griovimas, transportavimas, perdirbimas arba pašalinimas).