Tvarumo deklaracijos

Nors toliau apibūdintų deklaracijų paskirtis platesnė, šios trys svarbios deklaracijos skatina įmones atsižvelgti į tvarumą kuriant ir gaminant medžiagas bei produktus. „Saint-Gobain“, kuri skiria ypač daug dėmesio aplinkos ir klimato klausimams, siekia laikytis šių deklaracijų reikalavimų kiekvienam atitinkamam produktui.

Standartai

„Saint-Gobain“ laikosi svarbiausių Europos deklaracijų, kuriose pateikiami aplinkos apsaugos reikalavimai.

Aplinkai saugaus produkto deklaracija

LCA rezultatai pateikiami standartine forma – aplinkai saugaus produkto deklaracija (EPD). EPD – tai trečiosios šalies patvirtintas dokumentas, kuriame pateikiama palyginama informacija apie produktų poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą. EPD apima patį įvairiausią poveikį, kaip antai poveikį pasauliniam atšilimui, ozono sluoksnio mažėjimui, rūgštėjimui, išteklių naudojimui ir iškastiniam kurui ir t. t.

Pasaulinėje rinkoje egzistuoja didelė patikimos bei moksliškai pagrįstos informacijos apie produktų ir medžiagų aplinkosaugos veiksmingumą paklausa. EPD deklaracijoje pateikiama tokia informacija, ir, vadovaujantis ISO standartais, taip pat išdėstomi palyginami rezultatai.

Analizės procesus, leidžiančius išduoti EPD, įgyvendino kelios „Saint-Gobain“ įmonės.

ISO


ISO – Tarptautinės standartizacijos organizacijos (International Organization for Standardisation) pavadinimo santrumpa. Standartizacija apima daug sričių, tokių kaip kokybės vadyba (ISO 9001) ir aplinkos apsaugos vadyba (ISO 14000) – „Saint-Gobain“ įmonės turi siekti atitikties šių standartų reikalavimams ir stengtis ją palaikyti.

„Saint-Gobain“ padalinys „Gyproc“ savo gamyklose jau įgyvendino ISO 14001 standartą. Tai reiškia, kad ši įmonė (kuri gamina gipso plokštes) metams bėgant nuolat gerina aplinkosaugos veiksmingumo rodiklius. Šiandien toks įsipareigojimas, be kita ko, suteikia „Saint-Gobain“ konkurencinį pranašumą, nes klientai mieliau renkasi produktus ir medžiagas, kurios pagamintos tausojant aplinką bei klimatą.

CE

Produktai su Europos CE ženklu atitinka svarbiausios Europos Komisijos statybos produktų direktyvos reikalavimus.

CE savaime nėra kokybės ženklas, tačiau šiuo ženklu paženklintas produktas turi atitikti tam tikrus mažiausius standartus, susijusius su mechaniniu atsparumu, priešgaisrine sauga, energijos taupymu, tvariu gamtos išteklių naudojimu ir t. t.

Šį standartą atitinka visi „Saint-Gobain“ statybos produktai.