Tvarumas

„Saint-Gobain“ skatina tvarią statybą ir įgyvendina naujoviškus sprendimus, kad naujai statomi ir renovuojami pastatai leistų sutaupyti energijos, būtų patogūs, sveiki, estetiškai patrauklūs ir tuo pat metu padėtų saugoti gamtinius išteklius.

Pramoninėse šalyse statybai tenka maždaug 40 proc. visos suvartojamos energijos ir 38 proc. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Šaltinis: UNEP-SBCI

SIŪLYDAMI SPRENDIMUS MES ATSIŽVELGIAME
Į ĮMONĖS SOCIALINĘ ATSAKOMYBĘ

„Saint-Gobain“ yra pasaulinė gyvenamojo būsto ir statybos rinkų lyderė. Mes kuriame ir tiekiame produktus, skirtus gerinti pastatų eksploatacines savybes bei gyvenamąją ir darbo aplinką. Jie skirti patenkinti šiuolaikinės visuomenės poreikius nesukeliant neigiamų pasekmių ateities pasauliui. Beveik trečdalis mūsų parduodamų produktų yra tiesiogiai naudingi aplinkai visų pirma tuo, kad jie padeda gerinti energijos vartojimo efektyvumą.

ESAME ATSAKINGA ĮMONĖ

Gamindami ir platindami produktus visomis jėgomis stengiamės gerbti žmonių teises ir galimybes bei tausoti planetą. Iki minimumo sumažindami gamtos išteklių eikvojimą, skatindami medžiagų perdirbimą ir atkūrimą bei užtikrindami darbuotojų sveikatą ir gerovę, mes galime prisidėti prie tvarios gerosios patirties įgyvendinimo šiose srityse. Dėl mūsų įmonės dydžio ir aprėpties tvarumo nuostatas galime įgyvendinti ne tik savo įmonėje – šviesdami, mokydami, propaguodami ir įgyvendinami ekologiškas naujoves šias nuostatas taikome ir savo tiekėjams bei klientams.

Tvari statyba

Gyvavimo ciklo vertinimas (LCA)

„Saint-Gobain“ įsipareigojo pasiūlyti klientams tikrą pridėtinę vertę kurdama ir platindama naujoviškus produktus, kurie per visą gyvavimo ciklą daro tik nedidelį poveikį aplinkai. Stengdamiesi įvertinti įvairius aplinkosaugos aspektus ir su bet kokiu produktu susijusį galimą ilgalaikį poveikį, mes naudojame gyvavimo ciklo vertinimo priemonę (LCA).

Išsamiau apie LCA skaitykite čia.

TVARUMO DEKLARACIJOS

Nors toliau apibūdintų deklaracijų paskirtis platesnė, šios trys svarbios deklaracijos skatina įmones atsižvelgti į tvarumą kuriant ir gaminant medžiagas bei produktus. „Saint-Gobain“, kuri skiria ypač daug dėmesio aplinkos ir klimato klausimams, siekia laikytis šių deklaracijų reikalavimų kiekvienam atitinkamam produktui.

Daugiau apie „Saint-Gobain“ tvarumo deklaracijas skaitykite čia.

SERTIFIKAVIMO SISTEMOS

Užtikrinti didesnį pastatų energetinį naudingumą – tai „Saint-Gobain“ strategijos esmė. Žaliasis projektavimas ne tik palankiai veikia visuomenės sveikatą ir aplinką, bet ir mažina veiklos sąnaudas, padeda kurti tvarią bendruomenę. Dėl šios priežasties „Saint-Gobain“ aktyviai remia ir naudoja geriausius tvarumą skatinančius sertifikatus.

Daugiau apie „Saint-Gobain“ sertifikavimo sistemas skaitykite čia.