Inovacijos

Moksliniai tyrimai ir inovacijos – tai „Saint-Gobain“ įmonių grupės strategijos šerdis. Mūsų įmonių grupės vykdomi moksliniai tyrimai yra sutelkti ne tik į proveržio inovacijas, bet ir į nuolatinį produktų, procesų ir paslaugų tobulinimą, siekiant užtikrinti skaidrumą ir dėmesingumą klientų poreikiams.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos – tai „Saint-Gobain“ įmonių grupės strategijos šerdis. Mūsų įmonių grupės vykdomi moksliniai tyrimai yra sutelkti ne tik į proveržio inovacijas, bet ir į nuolatinį produktų, procesų ir paslaugų tobulinimą, siekiant užtikrinti skaidrumą ir dėmesingumą klientų poreikiams.

Bendradarbiavimas ir partnerystė su suinteresuotaisiais asmenimis yra neatsiejama „Saint-Gobain“ verslo dalis. Kad ir su kuo bendradarbiautume (su universitetais, savivaldybėmis, klientais ar kitomis suinteresuotosiomis šalimis), manome, jog bendradarbiavimas – tai būdas kurti dar geresnius sprendimus.

Mūsų statybos tradicijos ir kuriama gyvenamoji aplinka įvairiuose regionuose ir įvairiose šalyse gerokai skiriasi, todėl vietos lygmeniu įgyvendinamos naujovės yra svarbi „Saint-Gobain“ veiklos sritis.

Nors centralizuotos naujovės yra mūsų sėkmės, kuriant išskirtinius sprendimus, pagrindas, jų pritaikymas vietoje ir vietos išradimai taip pat yra labai svarbūs siekiant užtikrinti, kad visi mūsų produktai būtų tinkami toje vietovėje, kur jie gaminami ir taikomi.

Skandinavijos ir Baltijos regiono šalyse veikia keli mūsų mokslinių tyrimų ir plėtros centrai.

Simonas Masalskas
Pastatuose mes praleidžiame iki 90 proc. savo laiko, tad jie daro nepaprastai didelį poveikį mūsų sveikatai, gerovei ir aplinkai. Pavyzdžiui, išsivysčiusiose šalyse pastatai išskiria 40 proc. visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Simonas Masalskas
Veikos direktorius
Claire Pedini
Etikos ir veiklos principai atskleidžia „Saint-Gobain“ grupės įmonių įgyvendinamą politiką ir sudaro mūsų įmonės socialinės atsakomybės pagrindą.
Claire Pedini
Už žmogiškuosius išteklius atsakinga „Saint-Gobain“ vyresnioji viceprezidentė
Simonas Masalskas
Kurti naujoviškus, puikiomis eksploatacinėmis savybėmis pasižyminčius produktus ir sistemas, skirtus mūsų gerovei, yra „Saint-Gobain“ strategijos šerdis.
Simonas Masalskas
Veiklos direktorius
Laima Biezumaitė-Ancevičienė qoute
Vis dažniau mus pasiekia informacija apie intensyvėjančias gamtines stichijas, kurias sukelia klimato pokyčiai. Kiekvienas mūsų galime būti taupesni buityje, mažiau naudoti energijos ir taip saugoti aplinką. „Saint-Gobain statybos gaminiai“ koncernas prisideda prie aplinkos išsaugojimo kurdamas tvarias medžiagas ir tvarius, aplinką saugančius sprendimus.
Laima Biezumaitė-Ancevičienė
Techninė vadovė
Ingrida Kemėšienė
Mes, „Saint-Gobain“, siekiame užtikrinti, kad energingi, atviri, reikiamos patirties bei profesinių ambicijų turintys žmonės turėtų galimybę nuolatos mokytis ir tobulėti.
Ingrida Kemėšienė
Žmogiškųjų išteklių vadovė Latvijai ir Lietuvai
Ingrida Kemėšienė
Mes stengiamės, kad „Saint-Gobain“ įmonių grupė būtų puiki vieta dirbti, kurioje jaučiama tarptautinė atmosfera, atvirumas ir pagarba, galimybės nuolat tobulėti bei pastovus dėmesys žmonių pasitenkinimui, saugumui ir profesiniam augimui.
Ingrida Kemėšienė
Žmogiškųjų išteklių vadovė Latvijai ir Lietuvai
Back top