Įsipareigojimai
Commitment hero

Įsipareigojimai

Mes, „Saint-Gobain“ komanda, esame įsipareigoję nuolat keistis. Būti tvariojo būsto sprendimų pavyzdžiu reiškia, kad turime įsipareigojimų visiems suinteresuotiesiems subjektams – tai yra „Saint-Gobain“ įmonių grupės socialinė atsakomybė.

Šiaurietiška statyba

Įmonių grupė „Saint-Gobain“ Šiaurės ir Baltijos šalyse prisijungė prie Šiaurietiškos statybos chartijos – taip pabrėždama mūsų grupės dėmesį tvarumui.

Šiaurietiškos statybos chartija – tai Šiaurės ministrų tarybos iniciatyva, kuria siekiama paspartinti tvariosios statybos idėjų plėtrą Šiaurės šalyse ir remti dešimt Chartijos principų, puikiai derančių su „Saint-Gobain“ tvariojo būsto vizija.

ŠIAURIETIŠKOS STATYBOS PRINCIPAI

Statydami mes kuriame aplinką:

 • skirtą žmonėms, kurioje jų gyvenimo kokybė yra geresnė;
 • kuri dėl naujoviškos statytojų mąstysenos ir tvirtų žinių padeda plėsti tvarumo suvokimo ribas;
 • leidžiančią miesto gyvenimo būdą papildyti natūralios gamtos privalumais;
 • neteršiančią gamtos per visą pastato gyvavimo ciklą;
 • kuri yra funkcionali, išmani ir estetiškai patraukli, grindžiama geriausiomis šiaurietiško dizaino tradicijomis;
 • tvirtą, patvarią, lengvai pritaikomą ir nepavaldžią laikui – sukurtą ilgam;
 • pritaikytą prie vietinių sąlygų, o jai sukurti buvo naudojami vietiniai ištekliai;
 • kuriamą ir palaikomą per partnerystes, grindžiamas skaidriu bendradarbiavimu, kuris peržengia valstybių ir ūkio šakų ribas;
 • kurioje pripažįstamos ir pritaikomos visame pasaulyje vyraujančios statybų idėjos;
 • kuri yra naudinga žmonėms, verslui ir gamtai.

https://www.nordicinnovation.org/nordicbuilt

Pasaulinis susitarimas

Įmonių grupė „Saint-Gobain“ 2003 m. prisijungė prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo. Pasaulinis susitarimas yra tarptautinė iniciatyva, kurioje dalyvauja daugiau nei 2 000 įmonių, NVO ir pilietinės visuomenės organizacijų. Šis susitarimas apima dešimt universalių žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija principų. Jungdamosi į šį tarptautinį tinklą, įmonės ir organizacijos drauge siekia prisidėti prie humaniškos ir tvariosios ekonomikos vystymo. Prisijungusi prie Pasaulinio susitarimo, „Saint-Gobain“ įsipareigojo minėtus 10 principų įtraukti į savo strategiją ir veiklą.

2009 m. „Saint-Gobain“ patvirtino du su Pasauliniu susitarimu susijusius dokumentus:

 • Rūpinimasis klimatu, kuriuo siekiama kovoti su klimato kaita.
 • Generalinių direktorių vandens mandatas – JT Tūkstantmečio vystymosi tikslų dalis, skirta vandens ištekliams apsaugoti.

https://www.unglobalcompact.org/ 

"Tvari energija visiems"

Pasaulinio ekologiško augimo forumo metu, kuris vyko Kopenhagoje 2014 m. spalio mėn., „Saint-Gobain“ pirmininkas ir generalinis direktorius Pierreʼas-André de Chalendaras pasirašė JT iniciatyvą „Tvari energija visiems“ (SE4ALL). Iniciatyva SE4ALL buvo pradėta 2012 m. Ja siekiama pagerinti ne tik neturtingiausių ir pažeidžiamiausių žmonių gyvenimą (suteikiant jiems galimybę naudotis šiuolaikinėmis energetikos paslaugomis, didinant atsinaujinančių energijos šaltinių dalį visame pasaulyje), bet ir energijos vartojimo efektyvumą. Iniciatyvai vadovauja JT generalinis sekretorius.

Iniciatyva „Tvari energija visiems“ yra grindžiama daugelio suinteresuotųjų šalių partneryste, kuri jungia valstybinės valdžios institucijas, privataus sektoriaus atstovus ir pilietinę visuomenę. Ši iniciatyva, kurią 2011 m. pradėjo JT generalinis sekretorius, apima tris tarpusavyje susijusius tikslus, kuriuos reikia pasiekti iki 2030 m.:

 • visuotinai užtikrinti galimybę naudotis moderniomis energetikos paslaugomis;
 • padvigubinti pasaulinę energijos vartojimo efektyvumo gerinimo spartą;
 • padvigubinti atsinaujinančios energijos dalį pasaulinėje energetikoje.

https://www.seforall.org/