Vizualinis komfortas
Vizualinis komfortas

Vizualinis komfortas

Mūsų gerovę taip pat palankiai veikia geras apšvietimas ir ypač natūrali dienos šviesa

Vizualinis komfortas

Geras apšvietimas ir ypač natūrali dienos šviesa taip pat daro teigiamą poveikį mūsų gerovei, našumui ir biologiniam ciklui, kuris reguliuoja mūsų miegą ir budrumą. Apšvietimas – svarbus pastato architektūrą papildantis elementas. Jis padeda užtikrinti, kad patalpa būtų pakankamai šviesi, ir mes galėtume aiškiai matyti, skaityti bei dirbti įvairius darbus.

Ar kalbama tik apie apšvietimą?

Vizualinį komfortą nulemia ne tik geras apšvietimas, bet ir pro pastato langus atsiveriantys gražūs apylinkių vaizdai. Apšvietimo dizainas taip pat turėtų prisidėti prie pastato energinio efektyvumo ir tvarumo.