Tvarumas

Tvarių pastatų svarba

Tvariu pastatu svarba
Tvariu pastatu svarba

Daugybę metų darbotvarkėje didelis dėmesys buvo skiriamas tvarumui, o ypač klimato pokyčiams, todėl šiame kontekste pastatai ir gyvenamoji aplinka yra svarbios tikslinės sritys.

Sąvoka „žalioji statyba“ dažnai siejama su atsinaujinančia energija ir energijos taupymu. Žinoma, tai itin svarbu, jei norime laimėti kovą su klimato kaita, tačiau išties tvarūs pastatai turi prisidėti ir prie žmonių sveikatos bei geros savijautos.

– Tvarus pastatas – tai statinys, kurį statant atsižvelgta į žmones, planetą ir gerovę visais jo gyvavimo ciklo etapais: nuo žaliavų išgavimo iki statybos, naudojimo ir griovimo. Tik tada pastatas gali būti išties tvarus, – sako bendrovės „Saint-Gobain Nordic & Baltic“ tvarumo direktorė Camille Fabre.

Europoje žmonės iki 90 % laiko praleidžia pastatuose[1]. Todėl įtaka žmonių sveikatai ir gerai savijautai yra reikšminga: Pastatuose žmonės veikiami patalpų oro kokybės, akustikos, dienos šviesos prieinamumo ir tinkamos temperatūros. Visi šie parametrai daro poveikį mokymuisi, žaidimui, darbui ir miegui.

Kalbant apie finansinius aspektus, statybos pramonė užima reikšmingą ekonomikos dalį – su statyba susijusioms prekėms ir paslaugoms per metus išleista 8,5 trilijono eurų.

Kalbant apie poveikį mūsų planetai, šiandieniniai pastatai lemia beveik 25 % viso pasaulio anglies dvideginio išmetalų kiekio. O anot Pasaulinio pastatų ir statybos susivienijimo, tikėtina, kad pasaulinių pastatų plotas iki 2050 m. padvigubės[2]. Tai reiškia, kad turime nuolat stengtis pagerinti statybos sprendimus ir statymo būdą.

– Geros naujienos – jau yra sprendimų, kurie itin sumažina šį poveikį. Tačiau juos reikia įgyvendinti. Vadinasi, turime labiau bendradarbiauti vertės grandinėje, pakeisti darbo būdą ir pradėti naujas partnerystes. Dirbdami bendrovėje „Saint-Gobain“, norime prisidėti prie perėjimo tvaresnių pastatų ir žiedinės ekonomikos link. Mūsų misija aiški: norime sukurti puikias gyvenamąsias erdves ir pagerinti kasdienį gyvenimą, suderindami patogumą ir tvarumą.

Pasaulinė žaliųjų pastatų savaitė minima nuo 2017 m. rugsėjo 25 d. (pirmadienio) iki 2017 m. spalio 1 d. (sekmadienio).

[1] http://indoor-air-quality.jrc.ec.europa.eu
[2] http://www.globalabc.org/