Pasaulinė žaliųjų pastatų savaitė 2019

Tue, 09/03/2019 - 11:07
Saint-Gobain Žalieji pastatai

Kas tai?

2019 m. rugsėjo 23–29 d. vykstanti Pasaulinė žaliųjų pastatų savaitė (WGBW) - tai pasaulinė kampanija, kurios tikslas skatinti suvokimą, kad „žalieji“ pastatai yra svarbi klimato dalis ir gali padėti mums sukurti geresnę ateitį.

Jau dešimti metai, kaip Pasaulio žaliųjų pastatų taryba kartu su 70 nacionalinių Žaliųjų pastatų tarybų ir 37 000 jų narių bei prisidedant „WorldGBC“ partneriams, vadovauja šiai kampanijai.

Kokia pastatų problema?

Pastatai ir statybų verslas lemia 39% viso, su energijos sąnaudomis susijusio, į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekio.

Mums reikia Žaliųjų pastatų pasaulio. „Žaliasis“ pastatas yra toks, kurio architektūriniai sprendimai, konstrukcijos ar eksploatacinės savybės leidžia sumažinti arba pašalinti neigiamą poveikį ir gali sukurti teigiamą poveikį mūsų klimatui ir natūraliai aplinkai. Žalieji pastatai tausoja brangius gamtos išteklius ir pagerina mūsų gyvenimo kokybę.

"WGBW 2019" tema: Building Life

Šių metų kampanija siekiama giliau informuoti visuomenę apie anglies dvideginio išmetimą į aplinką per visą pastato gyvavimo ciklą. Tai turėtų skatinti naujas praktikas ir naujus mąstymo būdus, siekiant sumažinti pastatų išmetamo anglies dvideginio kiekį.

Iš 39% viso su energija susijusio globalaus anglies dvideginio išmetamo kiekio, kurį sukelia pastatai ir statyba, 28% šių teršalų patenka į „eksploatavimo“ fazę - šildyti, vėsinti ir suteikti energijos pastatams. Tuo tarpu 11% šių išmetamųjų teršalų priskiriama prie anglies dvideginio išmetimo „prieš naudojimą“, t.y. statybų procese ir medžiagų gamyboje.

Iki šiol statybų pramonė daugiausia dėmesio skyrė su energijos vartojimu pastatuose susijusioms emisijoms ir pastato savybėms eksploatacijos metu. Tačiau norint iki 2050 m. visiškai atsisakyti anglies išmetimo, kad išlaikyti visuotinį atšilimą žemiau 1,5 laipsnio, statybų sektorius taip pat turi sustabdyti teršalų išmetimą per visą pastato gyvavimo ciklą.

„Saint-Gobain“, kaip pasaulio lyderė statybų rinkoje, remdamasi savo patirtimi ir inovacijų potencialu, kuria, gamina ir platina statybines medžiagas, siūlo naujoviškus sprendimus ir kartu atsako į pagrindinius mūsų laikų iššūkius. Saint-Gobain atsakinga už Gamybos fazę, todėl mums ypač svarbu gaminti produktus, kurie gaminami atsakingai, išskiriant kuo mažiau teršalų ir kurie gali pagerinti pastato gyventojų sveikumą ir savijautą.

WGBW

Back top