Pastatuose mes praleidžiame iki 90 proc. savo laiko, tad jie daro nepaprastai didelį poveikį mūsų sveikatai, gerovei ir aplinkai. Pavyzdžiui, išsivysčiusiose šalyse pastatai išskiria 40 proc. visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Simonas Masalskas
Veikos direktorius

Mūsų tvarumo komanda

Back top