Įsipareigojęs partnerė

Sustainable committed hero

Įsipareigojęs partneris

Kalbant apie bendradarbiavimą kuriant tvaresnę užstatytą aplinką galima paminėti, kad „Saint-Gobain“ įmonių grupė aktyviai veikia keliose svarbiose organizacijose, taip pat ir Žaliosios statybos tarybose.

„Saint-Gobain“ ir Žaliosios statybos tarybos

„Saint-Gobain“ įmonių grupė užmezgė tvirtus ryšius su Žaliosios statybos tarybomis visame pasaulyje.Mes veikiame visame pasaulyje ir esame vienas iš didžiausių, o gal ir didžiausias Žaliosios statybos tarybų partneris.

Mes dirbame daugiau negu 35 nacionalinėse Žaliosios statybos tarybose visame pasaulyje. Visose Skandinavijos ir Baltijos šalyse, kuriose mes dirbame, mūsų įmonė yra Žaliosios statybos tarybų narė, o Švedijoje, Danijoje ir Latvijoje – taip pat ir valdybų narė.

Be to, mes esame Europos žaliosios statybos tarybų tinklo (ERN GBC) partneriai.

Galiausiai „Saint-Gobain“ kaip Patariamosios verslo tarybos narė prisideda formuojant pasaulinę Žaliosios statybos tarybų strategiją.

Kitas pasaulinis bendradarbiavimas

Esame įsitikinę, kad norint sukurti tvaresnį pasaulį reikia glaudžiau bendradarbiauti. Partnerystė yra „Saint-Gobain“ komandos įsipareigojimo siekti tvarumo šerdis.

Mes priklausome Pasaulio verslo darnaus vystymosi tarybai (WBCSD) ir, visų pirma, dalyvaujame jos iniciatyvose, susijusiose su klimato kaita, pastatų energijos vartojimo efektyvumu, tvariais miestais ir žiedine ekonomika.

Mes esame JT klimato kaitos konvencijos šalių 21-osos konferencijos metu įkurto Pasaulinio statybos aljanso nariai.

Esame viena iš nedaugelio įmonių, kurios yra Tvariosios statybos aljanso narės. Minėta organizacija buria svarbiausius su žaliųjų pastatų sertifikavimu, pavyzdžiui, BREEAM arba DGNB, susijusius asmenis.

Be to, mes dalyvaujame įvairiose tarptautinėse kampanijose, pavyzdžiui, kampanijoje „Europos renovacija“.

Vietinės partnerystės

Vietos lygmenyje gimsta naujoviški projektai, o jų dalyviai vienijasi kurdami sprendimus ateičiai. „Saint-Gobain“ taip siekia būti tokių perspektyvių projektų dalimi.

Pavyzdžiui, mes aktyviai dalyvaujame Danijoje vykdomame projekte REBUS (liet. Tvarūs renovuoti pastatai). Šis bendradarbiavimo projektas yra skirtas socialinio būsto pastatams atnaujinti: juo siekiama sumažinti su esamais pastatais susijusios suvartojamos energijos kiekį bent 50 proc., sunaudojamų išteklių kiekį – 30 proc, taip pat bent 20 proc. padidinti našumą industrializuojant pastatų renovaciją bei tuo pat metu užtikrinti gerą ir sveiką pastatų mikroklimatą.

Danijoje „Saint-Gobain“ taip pat buvo tvarių sprendimų projekto Žalieji sprendimai namui strateginis partneris.