Ekologinės inovacijos ir įsipareigojimai
Fullwidth_1400x310_eco-innovation

Ekologinės inovacijos ir įsipareigojimai

Mes, „Saint-Gobain“ specialistai, tikime, kad rytojų turime kurti jau šiandien. Kalbant apie naujoviškus tvarius produktus ir paslaugas, siekiame būti lyderiais ir esame pasirengę [drauge su jumis] kurti naujos kartos sprendimus.

Ekologinės inovacijos

Siekiame suteikti klientams išskirtinį pranašumą, kurdami naujoviškus pelningus produktus ir paslaugas, turinčius įtakos žmonėms ir planetai.

Manome, kad tvarūs statybos produktai turėtų pasižymėti šiomis savybėmis:

  • mažesniu poveikiu aplinkai ir visuomenei, pradedant nuo gamybos (gamybos proceso ir tiekėjų paieškos);
  • didesniais tvarumo privalumais mūsų klientams – montuotojams ir pastatų naudotojams.

Siekdami šio tikslo, sukūrėme „ekologinių inovacijų“ metodą ir susijusį priemonių rinkinį. Minėta metodika skirta padėti mūsų inovacijų komandoms į produktų kūrimo procesą įtraukti tvarumo aspektą.

Iki šiol mokymuose dalyvavo jau daugiau nei šeši šimtai žmonių iš viso pasaulio. Pirmieji mokymai Skandinavijos šalyse buvo surengti 2015 m. pradžioje, ir nuo to laiko mes tęsiame šį darbą.

Mūsų įsipareigojimai

Esame tvirtai įsipareigoję sumažinti su mūsų veikla susijusį poveikį aplinkai ir atitinkamai elgiamės. Ypač stengiamės sumažinti anglies dioksido pėdsaką ir kurti labiau žiedinę ekonomiką.

Esame įsipareigoję iki 2025 m. 15 proc. sumažinti suvartojamos energijos kiekį ir 20 proc. – anglies dioksido išlakas.

2014 m. įmonių grupė „Saint-Gobain“ priėmė „Energijos vartojimo, teršalų išmetimo į atmosferą ir klimato kaitos politiką“, kurioje įtvirtinama bendroji sistema energijos vartojimo efektyvumui gerinti. Be to, 2016 m. mes įgyvendinome naują vidinę anglies dioksido kainų sistemą, padėsiančią (vykdant mūsų operacijas) paspartinti perėjimą prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų.

Iki 2025 m.* esame įsipareigoję 50 proc. sumažinti mūsų sukuriamų netinkamų perdirbti atliekų kiekį ir 80 proc. – sunaudojamo vandens, kurį išleidžiame skystu pavidalu, kiekį.

* Esant atitinkamo perimetro ISO produktų gamybai ir lyginant su 2010 m. duomenimis.

Image